Công ty cổ phần dịch vụ và sửa chữa nhà máy điện Việt Nam

Dự án

Trang chủ >> Dự án

Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc tại nhà máy (hệ thống LAN, loa cảnh báo, CCTV, giám sát ra vào ECS v.v).

Lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc tại nhà máy (hệ thống LAN, loa cảnh báo, CCTV, giám sát ra vào ECS v.v).

DỰ ÁN KHÁC