Công ty cổ phần dịch vụ và sửa chữa nhà máy điện Việt Nam

Dự án

Trang chủ >> Dự án

Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý dữ liệu-Data processing system gồm 3 hệ thống chính (mạng LAN nội bộ, quản lý bảo dưỡng bằng máy tính CMMS, tối ưu hiệu suất nhà máy).


Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý dữ liệu-Data processing system gồm 3 hệ thống chính (mạng LAN nội bộ, quản lý bảo dưỡng bằng máy tính CMMS, tối ưu hiệu suất nhà máy).

DỰ ÁN KHÁC