Công ty cổ phần dịch vụ và sửa chữa nhà máy điện Việt Nam

Dự án

Trang chủ >> Dự án

Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống liên quan đến DCS, PLC, HMI (cầu trục bốc than, máy đánh, phá đống, hệ thống tách sắt, hệ thống sản xuất H2, hệ thống búa rung, gõ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện ...).

Bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống liên quan đến DCS, PLC, HMI (cầu trục bốc than, máy đánh, phá đống, hệ thống tách sắt, hệ thống sản xuất H2, hệ thống búa rung, gõ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện ...).

DỰ ÁN KHÁC