Công ty cổ phần dịch vụ và sửa chữa nhà máy điện Việt Nam

Dự án

Trang chủ >> Dự án

Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Vệ sinh, kiểm tra thay thế các tấm lọc cho các hệ thống thuộc turbine như: bể chứa dầu, dầu chèn, hệ thống dầu chống cháy v.v

Vệ sinh, kiểm tra thay thế các tấm lọc cho các hệ thống thuộc turbine như: bể chứa dầu, dầu chèn, hệ thống dầu chống cháy v.v

Kiểm tra bảo dưỡng một số hệ thống bơm thuộc tổ máy 1 như bơm ngưng, bơm tuần hoàn, bơm nước cấp, bơm nước áp lực thấp v.v 

Vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị của bình khử khí tổ máy 1

Kiểm tra các mối hàn của bộ phận gia nhiệt. 


DỰ ÁN KHÁC